Tageblatt Locale  Mercredi, 26/04/2000

Hëllef fir d'Natur: remise de certificats à Kockelscheuer