ORGANISATIOUNEN:
20.02.2000 mat der JUNIORS-Sektioun (6) an dem REGULUSJUNIORS-CLUB vun der Liga (6) op d'Wëntrenger Weieren.
25.02. Generalversammlung 1999.
26.02. Preparatioun op der Plaz vum Ausfluch 2000 zu Wëntger (3 Komitemêmberen).
08. +10.04. mat de JUNIORS an dem REGULUS-JUNIORS-CLUB op d'Baggerweieren Remerschen resp.op Wäntger.
16.04. Trëppel mat 16 Persounen: Vullestëmmen op der Kockelscheier.
03.05. Besuch vum Léierpad Dräibur (2 Komitemêmberen)^.
07.05. Ausfluch vun der Sektioun an d'Eisleck (38).
20.05. Botz am Bongert Cents vun der Fondatioun (4).
09.06. d'Komitemêmberen besichen de Baueren- a -Kutschemusee zu Peppeng.
28.06. Raum-a Plënneraktioun aus der Garage Märel an d'Haus vun der Natur.
20.07. Observatioun vum Schwarzstorch fir d'JUNIORS zu Helzen.
03.08. mat de JUNIORS op d'Baggerweieren.
03.09. Observatioun vun de Krukerten op de lothréngesche Weieren fir d'JUNIORS.
09.-13.09. Studierees mat de JUNIORS an dem REGULUSJUNIORS-CLUB (11) op d'Seelännesch Inselen Schouwen-Duiveland (NL).
15/10 + 12/11 Verkaafsstand fir Gebees um Kürbisfest resp. fir Gebees an Ness um Biobaueren-a Planzendag.
doniewt huet. d'Sektioun am Fréijoër (5 Sortieën) 217 Naschtkäschten kontroléiert an d'Beréngung vun de Jongvigel gemaach resp. am.Hierscht (7 Sortieën) d'Botz vun dëse Këschten besuergt. betreit d'Sektioun 4 grouss Fudderapparaten op der Kockelscheier a beim Altersheim Hamm. huet d'Sektioun iwer d'Joër 150 Glieser Gebees fir de Verkaf gekacht.

 

PARTICIPATIOUNEN:
03.02.2000 Präsenz vun 3 Komitemêmberen bei der Iwerreechung vum Präis Nic.THOMA un de Groupe Pédagogique vum Haus vun der Natur.
25.03. 11 Komitemêmberen waren op der Generalversammlung vun der Liga zu Ettelbreck.
12.04. Bamplanzaktioun am Bongert vun der Rumm (3).
04.06. mam ,,Grengen Zuch" an d'Hautes Fagnes (19).
18.06. Permanence um Gedrénkstand vum Fest vun der Natur (6).
09.07. Präsenz mat 12 Persounen bei ,,25 Joër Huelmes".
12.10. Regionalversammlung vun der Liga (4).
15/10+12/11 Permanence um Gedrénkstand vum Kürbisfest (6) resp.vum Biobaueren-a Planzendag (5).
doniewt Bedeelegung un der Heckeverkaafaktioun vun der Liga. 
Permanence op de Stänn vun der Liga op der FIL an op der Ökofoire. 
Bedeelegung vum Präsident un 15 Sortieën vum Groupe Feldornithologique vun der Liga. 
war d'Sektioun an de Reuniounen vun der Asbl ,,d'Haus vun der Natur", der Fondatioun esou wéi vun der LNVL vertrueden. 
d'Sektioun - Mêmber vun der Asbl ,,d'Haus vun der Natur" - as an dësem Conseil d'Administration duerch hire Präsident an hire Sekretär-Trésorier vertrueden. 
d'Vizepräsidentin esou wei e Komitemêmber sin Trésorier vun der LNVL resp.vun der Fondatioun ,,Hëllef fir d'Natur". 
de Vizepräsident as haaptberuflech Mêmber vum Groupe Pédagogique vum Haus vun der Natur.