ORGANISATIOUNEN 1999
18.02.99. mat 19 handikapéierte Persounen vun der Fondatioun Kräizbierg/Diddeléng ënnerwee op der Kockelscheier (3 Begleder).
26.02. ons Generalversanmilung 1998 am Haus vun der Natur (25 Persounen).
13.03. Sortie vun de Comitemêmberen an de Mataarbechter an de Bambësch (17).
29.03. ons Ausstellung "d'Vigel an hir Eër bäim PANDA-CLUB.
18.04. Sortie op d'Baggerweieren vu Remerschen (5).
02.05. Visite guidée op der Kockelscheier.
09.05. onsen Ausfluch an d'Eifel (40).
27-29.05. Studierees an d'Elsass (8).
11.06. Besuch vun der Vullekiinik Diddeléng(14).
26.06. ons Ausstellung ,,d'Vigel an hir Fiederen" am Haus vun der Natur.
29.06. Receptioun mat Diasshow fir 59 Pensionnéiert vun der BGLL.
04-11.09. Studierees an d'Provence an d'Camargue (10).
11.12. Krëschtstand an der Groussgaass.
21.12. Diasowend iwwer d'Studierees an d'Provence. 
Kachen vun 150 Glas Gebeess wat um Biobaueren-a Planzemaart verkaaft gët. 
Ënnerhalt vu 4 grousse Fudderapparaten (Kockelscheier an Hamm) an den Informatiounstafelen bäi de Kockelscheier Weieren 
Wanterfidderung op de 4 Fudderapparaten. 
11 Comitesëtzungen. 
2 Sëtzungen fir d'Viirberedung vun der Studierees an d'Provence. 
7x Naschtkëschtekontroll mat Beréngung (11). 
5x Naschtkëschtebotz (6).

 
 BEDELEGUNGEN 1999
27.03. Kongress vun der LNVL zu Berburg (9 Präsenzen + 3 Prokuratiounen).
20.06. Permanence um Gedrénksstand vum Fest vun der Natur (9 Persounen).
08.08. Porte Ouverte an der Vulleklinik Diddeléng (6) a Besuch vun der Haardt.
17.09 Präsenz um Gedenkowend René SCHMITT (6).
17-19.09. Permanence um LNVL-Stand op der Oekofoire (1).
08.10. Regional Sektiounsversammlung (3).
09-17.10. Permanence umLNVL-Stand op der FIL (2).
06.11. National Sektiounsversammlung (3).
14.11. Permanence um Gedrénksstand a Gebeessverkaf um Biobaueren-a Planzemaart.
25.11. Präsentatioun vun der Brochure "Komm mat an d'Natur" (2).
03.12. Präsentatioun vum Band 2 "Lebensraum Wasser" vun de Serie "Erlebe die Natur".
10.12. Aweiung vun der "Annexe" Haus vun der Natur (3).
13-24.12. Permanence um LNVL-Stand an der Belle Etoile (2).
41 Präsenzen vu Comitemêmberen bäi: 
Fondatioun Hëllef fir d'Natur 
Haus vun der Natur Asbl. 
Protestaktioun géeint d'Verlängerung vun der Juegdzäit op d'Zuchvigel am Frankreich. 
Keesskontroll bäi der LNVL 
de Prënz Henri war zu Besuch am Haus vun der Natur. 
Renaturatioun vun der Uelzecht südlech Lëtzebuerg. 
Bestellaktioun Beem an Hecken. 
Reunioun ,,d'Fester an a bäi dem Haus vun der Natur". 
Reunioun mam Ëmweltminister a mat Gemengevertrieder iwwer de Kuebeproblem. 
Plangen vum REGULUS-JUNIORS CLUB. 
Reuniounen iwwer d'Projetën Léierpad esou wéi Steen-an Holzkoup bäim Haus vun der Natur. 
Sortie mam Groupe Ornithologique vun der LNVL. 
Vullebestandsopnahm am Raum Burmeréng. 
Bestandsopnahm vum Raubwürger an dem Kormoran. 
LNVL-Sortie an den Ieweschte Syrdall.